รับสมัครติวเตอร์ทั่วราชอาณาจักร

Posted on Posted in ข่าวทั่วไป

เปิดรับสมัครติวเตอร์ค่ะ เพียงทำขั้นตอนให้ถูก ดังนีั

ขั้นตอนการจองงานสอน

  1. ลงทะเบียนติวเตอร์ เพื่อเก็บประวัติของติวเตอร์
  2. หลังจากลงทะเบียนติวเตอร์เสร็จจะมีอีเมล์ และ SMS แจ้งรหัสประจำตัวติวเตอร์ (ID Tutor) ซึ่งอยู่ในสถานะการตรวจสอบข้อมูลไม่เกิน 1 สัปดาห์
    • หากเกินเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อทาง line หรือ มือถือ Click<<
  3. สมัครสมาชิกของเว็บไซต์ เพื่อ login เข้าระบบการจองงานสอน รอการดำเนินการเปลี่ยนสถานะ Tutor
    • หากสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ก่อนลงทะเบียน กรุณากรอกที่ช่อง”ประวัติการสอนหรือข้อมูลอื่นๆ”บรรทัดสุดท้ายว่า สมัครสมาชิกพร้อมระบุวันที่
    • E-Mail ที่ลงทะเบียนในประวัติ และสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ต้องเป็น E-Mail เดียวกันเท่านั้น

มาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราสิค่ะ