แจ้งปัญหาระบบการลงทะเบียน

Posted on Posted in ข่าวทั่วไป

ตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2560 ทางบ้านสอนน้องได้มีการเช็คระบบการรับข้อมูลจากการลงทะเบียนทั้งของนักเรียน และติวเตอร์ ซึ่งระบบเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถรับข้อมูลดังกล่าว และทางบ้านสอนน้องกำลังดำเนินการแก้ไข ซึ่งจะแล้วเสร็จใน วันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 00:00 น. จึงขอรบกวนนักเรียน ผู้ปกครอง ติวเตอร์ ที่ไม่ได้รับการติดต่อเกิน 1 สัปดาห์ หรือ พึ่งทำการลงทะเบียนภายใน วันที่ 27-3 มีนาคม 2560 มาลงทะเบียนใหม่หลังเวลาที่แจ้งไว้ ขออภัยในการสะดวก และขอพระขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าให้กับเรา หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวัน/เวลาที่ได้แจ้งค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ