เกี่ยวกับเรา

            เปิดสอนตั้งแต่ กลางปี พ.ศ. 2557 โดยสถานที่เรียนตั้งอยู่หลังหมู่บ้านพระปิ่น 3 เริ่มเปิดสอนในคอร์ส IQ ทุกวิชา ตั้งแต่ ปฐมวัย-มัธยมศีกษาตอนปลาย เมื่อเริ่มปี พ.ศ. 2558 เริ่มเปิดสอนในคอร์ส EQ วิชาแรก คือ กีฬาเทควันโด ประมาณปลายปี พ.ศ. 2558 ได้ย้ายสถานที่จากหลังหมู่บ้านพระปิ่น 3 มาอยู่หลังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ในหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ เพิ่มการเรียนมากขึ้น

คอร์ส IQ : เปิดสอนทุกวิชา และทุกระดับชั้น ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน ดังนี้

  • เรียนแบบเดี่ยว : คุณครู 1 คน/นักเรียน 1 คน
  • เรียนแบบกลุ่ม : คุณครู 1 คน/นักเรียน 2-5 คน
  • เรียนห้องเรียนรวม : คุณครู 1 คน/นักเรียน 5-20 คน (มีครูพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือในห้องเรียน)

เปิดติวสอบปฏิบัติคณะสถาปัตยกรรมทุกสาขา (เฉพาะห้องเรียนรวมเท่านั้น)

คอร์ส EQ : เปิดสอน เพื่อเสริมทักษะให้มีการพัฒนาที่เท่าๆกัน ซึ่งมีการเปิดสอนมากมาย

  • ศิลปะ : เปิดเป็น 2 คราส สำหรับคราสเด็กเล็ก(3-10 ปี) และคราสเด็กโต(10-17 ปี)
  • โยคะ : สามารถเรียนได้ทั้งเด็ก-ผู้ใหญ่
  • แกะสลัก-ใบตอง : สามารถเรียนได้ ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  • เทควันโด : สามารถเรียนได้ 4 ปีขึ้นไป มีการสอบขั้นสาย โดยอาจารย์ อาคม ดั้ง6 (Tiger Thai Center)
  • อื่นๆ ตามความต้องการผู้เรียน เช่น บัลเล่ย์ นาฏศิลป์ ฟุตบอล ฯลฯ หากมีผู้เรียนต้องการเรียนสามารถติดต่อให้ข้อมูลไว้ได้

เปิดสอน ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

 

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเรียนในวันธรรมดา เรามีบริการจัดหาติวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการสอนตามสถานที่ที่ผู้ปกครองนัดหมาย